EDUCACIÓ EMOCIONAL. El Blog d’Educació Emocional de Rafel Bisquerra

Hola, sóc Rafel Bisquerra, director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB) i del Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (PIE) // IL3 – Universitat de Barcelona

Em complau inaugurar aquest espai de divulgació científica, on poder compartir amb tots als que pugui interessar les troballes, avenços i treballs en l’àrea de la Intel·ligència Emocional (IE) i l’Educació Emocional (EE).

Em mou l’ànim de fer arribar a professionals de l’educació i totes les persones interessades les possibilitats que ens ofereix la Intel·ligència Emocional per al desenvolupament com a individus i com a societat.

Espero poder contribuir a aquest desenvolupament a través de la publicació d’articles, investigacions, desenvolupaments, ponències i novetats en el camp de la Intel·ligència i Educació Emocional.

Ho faig des del convenciment que un major coneixement i entrenament en les habilitats i competències de la intel·ligència emocional pot efectivament contribuir a fer-nos créixer i millorar com a persones, com a professionals i com a societat. Tant individualment com en l’àmbit de les organitzacions, tant en l’àmbit professional com en l’acadèmic, la intel·ligència emocional s’ha demostrat com aquell factor que marca diferències substancials en el desenvolupament i els resultats en qualsevol àrea i organització.

Les Competències Emocionals són el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per a comprendre, expressar i regular de manera apropiada els fenòmens emocionals.

Això es tradueix en una major capacitat de regulació emocional, de gestió de conflictes, de control de l’impuls, i també la possibilitat d’aprofitar la força i la intel·ligència de les emocions per ser, fer i pensar millor, i, a resultes, obtindré uns millors resultats en la vida personal i en la professional.

I és que les emocions i estats emocionals regeixen i impacten sobre la nostra conducta i el nostre pensament més del que podríem pensar, i en aquest sentit constitueixen motor i brúixola de moltes de les decisions i activitats que realitzem al llarg de la vida, i en el dia a dia. Com sentim afecta com pensem i com valorem una situació, i per tant com actuem en conseqüència.

Sota el meu punt de vista la intel·ligència emocional posa en línia les capacitats de la raó (la Intel·ligència Cognitiva) i la potència i abast de les emocions per, en una suma multiplicativa, resultar en un tàndem de saber i sentir, de cervell i cor, que porta l’ésser humà al desenvolupament de la millor versió de si mateix i totes les seves possibilitats i potencialitats.

Sense més us dono les gràcies per la vostra atenció i la benvinguda a aquest espai que avui comencem a treballar i que espero que us sigui útil.

Dr. Rafael Bisquerra Alzina

Catedràtic de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Director del GROP (Grup de Recerca d’Orientació Psicopedagògica de la UB)

Director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB) i del Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (PIE).

Anuncios